Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ενδοσκοπική θερμοπηξία για πρώτη φορά στην Κρήτη από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

//Ενδοσκοπική θερμοπηξία για πρώτη φορά στην Κρήτη από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Ενδοσκοπική θερμοπηξία για πρώτη φορά στην Κρήτη από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Δείτε περισσότερα εδώ.

2019-02-12T11:12:25+00:00