Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 05-03-19, προς το Νοσοκομείο από την οικ. του εκλιπόντος Ν. Μαστοράκη

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 05-03-19, προς το Νοσοκομείο από την οικ. του εκλιπόντος Ν. Μαστοράκη

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 05-03-19, προς το Νοσοκομείο από την οικ. του εκλιπόντος Ν. Μαστοράκη

Πατήστε εδώ.

2019-04-23T10:04:48+00:00