Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΖΥΓΟ, 3 (ΤΡΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

///ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΖΥΓΟ, 3 (ΤΡΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΖΥΓΟ, 3 (ΤΡΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαγωνισμός

2024-06-17T09:05:03+00:00