Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Υποχρεώσεις Ασθενών – Συνοδών & Επισκεπτών

///Υποχρεώσεις Ασθενών – Συνοδών & Επισκεπτών
Υποχρεώσεις Ασθενών – Συνοδών & Επισκεπτών2023-11-28T13:41:54+00:00

1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας του, τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο, να συνεργάζεται με ειλικρίνεια και ευγένεια και να ακολουθεί τις οδηγίες που του παρέχονται.

2. Ο ασθενής και οι συνοδοί του έχουν υποχρέωση να παρέχουν στο προσωπικό του νοσοκομείου τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται, να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας και ασφάλισης, τυχόν άλλα σχετικά έγγραφα (εξετάσεις, γνωματεύσεις κλπ) και να ενημερώνονται από το Γραφείο Κίνησης για τους όρους νοσηλείας.

3. Συνοδός ασθενούς θεωρείται αυτός που έχει άδεια παραμονής στο θάλαμο του ασθενή από την Προϊσταμένη ή το Δ/ντή. Σε κάθε ασθενή επιτρέπεται ένας συνοδός.

4. Οι συνοδοί και οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού, να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης, να τηρούν τους κανόνες πρόληψης και διασποράς των λοιμώξεων, να αποφεύγουν το συνωστισμό, να μην κάθονται στα κρεβάτια, να μη βάζουν λουλούδια στους θαλάμους, να μη διατηρούν τρόφιμα, να απορρίπτουν κατάλληλα τον ιματισμό και τα απορρίμματα, να κάνουν συνετή χρήση του εξοπλισμού και του υλικού των θαλάμων, του νερού, των φωτιστικών και των κλιματιστικών και να αποφεύγουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στους θαλάμους.

5. Η τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίου είναι αυστηρή και απολύτως απαραίτητη. Οι επισκέπτες και οι συνοδοί πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους και τους διαδρόμους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και των ιατρικών επισκέψεων και να μην προκαλούν θόρυβο ή συνωστισμό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών ως επισκεπτών ή συνοδών.

Ωράριο Επισκεπτηρίου: Καθημερινές 16:00-18:00, Σαββατοκύριακα & αργίες 11:00-12:00 & 16:00-18:00

6. Η διατροφή των ασθενών αποτελεί ευθύνη του νοσοκομείου και έχει καθορισθεί σύμφωνα με την πάθησή τους. Η καλή σας πρόθεση να φέρνετε τρόφιμα στους ασθενείς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη νοσηλεία τους (απορρύθμιση σακχάρου, αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων κλπ) και δυσχεραίνει την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων των θαλάμων.

7. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.

8. Η ασφαλής φύλαξη των προσωπικών σας αντικειμένων γίνεται με δική σας ευθύνη. Αποφεύγετε να έχετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα και μεγάλα χρηματικά ποσά.

9. Οι ασθενείς δεν πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους χωρίς άδεια.

10. Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από Αποκλειστικές/-ους Νοσοκόμες/-ους Ατομικής Φροντίδας (ΑΝΑΦ) οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν (ΥΑ Υ4α/οικ.37804, ΦΕΚ1023/Β/2013 &Υ4α/οικ.75206, ΦΕΚ 1944/Β/2013). Οι ΑΝΑΦ καλούνται μόνο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και μόνο από το σχετικό Κατάλογο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν αιτήματος του ασθενή ή του συνοδού του. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί νομική υποχρέωσή σας και είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Σε περίπτωση που επιλέξετε αποκλειστική/-ό νοσοκόμα/-ο με δική σας πρωτοβουλία ή/και μέσω άλλης διαδικασίας, η ευθύνη για τη φροντίδα του ασθενή βαρύνει εσάς και σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ή υπηρεσίες (Αστυνομία, ΙΚΑ, ΣΔΟΕ, κλπ) ενδέχεται να είστε υπόλογοι για συμμετοχή σας στην προώθηση της παράνομης εργασίας. Αν πρόκειται για συνοδό πρόσωπο που απασχολείται κατ’ οίκον με την φροντίδα του ασθενή, θα πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, προσκομίζοντας αντίγραφο του εργοσήμου απασχόλησής του.

11. Ιδιωτική αμοιβή σε οποιοδήποτε εργαζόμενο του νοσοκομείου και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβλητική.

Για επιπλέον πληροφορίες, αναφορά υποδείξεων, ευχαριστιών, παραπόνων, καταγγελιών κλπ, ανώνυμα ή/και επώνυμα, μπορείτε:

  • Να χρησιμοποιήσετε το ειδικό έντυπο και το ειδικό κυτίο παραπόνων-υποδείξεων
  • Να απευθυνθείτε στους ιεραρχικά υπεύθυνους υπαλλήλους (Προϊστάμενους/Διευθυντές), ή στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ισόγειο, κεντρική είσοδος νέας πτέρυγας) ή στο Γραφείο Διοικητή (1ος όροφος νέας πτέρυγας)