Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

///Υποδιεύθυνση Τεχνικού
Υποδιεύθυνση Τεχνικού2018-07-18T12:03:36+00:00

Υπηρεσίες

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΜΗΝΑΣ

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού διαρθρώνεται σε δύο (2) τμήματα ως ακολούθως:

1) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

2) Τμήμα Τεχνικού