Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας

///Τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας
Τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας2024-01-17T11:58:43+00:00

Υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση ειδικών διατροφικών σχημάτων για την κάλυψη των αναγκών σίτισης τόσο των νοσηλευμένων ασθενών όσο και των εφημερευόντων ιατρών του νοσοκομείου και για τη σωστή διαχείριση των τροφίμων από την παραλαβή μέχρι την κατανάλωσή τους.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Τμήματος Διατροφής είναι:

  • Διαμόρφωση των διατροφικών σχημάτων των ασθενών και του προσωπικού που σιτίζεται στο Νοσοκομείο.
  • Σχεδιασμός, σύνταξη, επίβλεψη ειδικών θεραπευτικών διατροφικών προγραμμάτων των νοσηλευόμενων ασθενών όλων των κλινικών του Νοσοκομείου, βάσει ιατρικών οδηγιών.
  • Διαμόρφωση σχημάτων εντερικής σίτισης ασθενών, βάσει ιατρικών οδηγιών.
  • Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης και διατροφικού κινδύνου των ασθενών που νοσηλεύονται στις Κλινικές.
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νοσηλευμένων ασθενών που έχουν ανάγκη από ειδική διατροφική αγωγή, στους οποίους δίνονται γενικές οδηγίες και εξειδικευμένα διαιτολόγια, όπου κρίνεται σκόπιμο.
  • Συμμετοχή σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου που αφορούν τη διατροφή (έρευνες, ημερίδες, συνέδρια κ.α.).

Στο Τμήμα Διατροφής ανήκουν η Αποθήκη Τροφίμων, η Κουζίνα και το Γραφείο Διαιτολόγου.

Το Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του νοσοκομείου μας στελεχώνουν οι παρακάτω Διαιτολόγοι:

  • Αγγελική Κατσούλη, ΤΕ Διαιτολόγος

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή
Από
τις 7:00 π.μ  έως  15:00 μ.μ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2841043 583/ 525
Email: tmima_diatrofis@agnhosp.gr