Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Οδηγίες για Ασθενείς & Επισκέπτες

//Οδηγίες για Ασθενείς & Επισκέπτες
Οδηγίες για Ασθενείς & Επισκέπτες2020-04-01T10:39:30+00:00