Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Οδηγίες για Ασθενείς & Επισκέπτες

//Οδηγίες για Ασθενείς & Επισκέπτες
Οδηγίες για Ασθενείς & Επισκέπτες2023-11-28T13:52:06+00:00