Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Κ.) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΝΑΝ

///ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Κ.) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΝΑΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Κ.) ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΝΑΝ2024-02-28T13:13:02+00:00

Η Νοσηλευτική Σχολή ιδρύθηκε το έτος 1991 ως παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας  και λειτουργεί έκτοτε κανονικά ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Έως σήμερα έχουν  αποφοιτήσει 332 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, πολλοί από τους οποίους έχουν διοριστεί σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους  τους χώρους του Τομέα της Υγείας, όπου απαιτείται νοσηλευτική φροντίδα.

Η  Σχολή λειτουργεί  ως  Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), σύμφωνα με το ΦΕΚ Α9/19-01-2024,  του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, παρέχοντας την ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στο πλαίσιο της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας (Βοηθοί Νοσηλευτών) ικανό  να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Η Φοίτηση είναι Δωρεάν και υποχρεωτική, διαρκεί  πέντε (5) εξάμηνα: τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.  Το ωράριο είναι πρωινό.

Στους αποφοίτους Σ.Α.Ε.Κ.  χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5.
Το Δίπλωμα του ΣΑΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5  (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).

Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΛ/ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι εγγραφές γίνονται απο 01 έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Υγειονομικά Κέντρα , Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών, Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ, Ι.Κ.Α.,  ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π.

Στο Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Αγ. Νικολάου για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:
Α’ Εξάμηνο Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
Γ’ Εξάμηνο Βοηθών Νοσηλευτή Χειρουργείου.
Η επιλογή των καταρτιζόμενων στο Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων,
β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στο Σ.Α.Ε.Κ.
Για εγγραφές πατήστε εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2023Β΄)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Κ.  ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: κα. Ανδρεαδάκη Ειρήνη ΠΕ18
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η Σχολή  λειτουργεί καθημερινά  τις ώρες 08:00 έως 14:00, στα τηλέφωνα 2841343107, 6944439795 και emails: epasagnhosp@yahoo.gr και diek@agnhosp.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κνωσσού 2-4, ΤΚ:72100, Άγιος Νικόλαος

Yποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2022. Οι παραπάνω απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) όλης της χώρας, από 14/11/2022 έως και τις 04/12/2022 υποβάλλουν Αίτηση ηλεκτρονικά.   
Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων μέσω της εφαρμογής eΠληρωμές ορίζεται η Παρασκευή 02/12/2022.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των
αιτήσεων, την κατάθεση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά
ειδικότητα και Περιφέρεια. 
Σχετική απόφαση ΕΟΠΠΕΠ –> πατήστε εδώ.