Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Δ.ΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΝΑΝ

Δ.ΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΝΑΝ2020-01-07T13:50:30+00:00
Η Νοσηλευτική Σχολή ιδρύθηκε το έτος 1991 ως παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας  και λειτουργεί έκτοτε κανονικά ακολουθώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
Έως σήμερα έχουν  αποφοιτήσει 332 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, πολλοί από τους οποίους έχουν διοριστεί σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους  τους χώρους του Τομέα της Υγείας, όπου απαιτείται νοσηλευτική φροντίδα.
Η  Σχολή λειτουργεί  ως  Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, παρέχοντας την ειδικότητα του Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.
Σκοπός της Σχολής είναι να προετοιμάζει στο πλαίσιο της θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας (Βοηθοί Νοσηλευτών) ικανό  να παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Η Φοίτηση είναι Δωρεάν και υποχρεωτική, διαρκεί  πέντε (5) εξάμηνα: τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.  Το ωράριο είναι πρωινό
Στους αποφοίτους Δ.ΙΕΚ  χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5
Το Δίπλωμα του ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5  (παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12).
Δικαίωμα εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΛ/ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι εγγραφές γίνονται απο 01 έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Υγειονομικά Κέντρα , Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών, Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ, Ι.Κ.Α.,  ΔΕΗ, Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΚ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: κα. Βαδόλα Μαρία ΠΕ17
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η Σχολή  λειτουργεί καθημερινά  τις ώρες 08:00 έως 14:00, στο τηλ. 28413-43107 και emails: epasagnhosp@yahoo.gr και diek@agnhosp.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κνωσσού 2-4, ΤΚ:72100, Άγιος Νικόλαος
Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΠΕΠ. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: