Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο

//Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο
Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο2019-01-30T13:03:30+00:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΓΝΚΥ ΝΕΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 606/19-10-2018 ΥΟΔΔ, το Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Λασιθίου – ΓΝΚΥ Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” αποτελείται απο:

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπινθούρη Μαρία

2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχελάκης Εμμανουήλ (με αναπληρωτή τον Παντίερα Νικόλαο)

3) ΜΕΛΟΣ: Αρακαδάκης Γεώργιος (με αναπληρώτρια την Μπλέτσα Σταυρούλα)

4) ΜΕΛΟΣ: Βασιλαράς Ηλίας (με αναπληρωτή τον Μουδατσάκη Νικόλαο)

5) ΜΕΛΟΣ: Μανουσάκης Γεώργιος (με αναπληρώτρια την Λαμπράκη Μαρία (Μαρίζα))

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: Κουμάκη Μαρία