Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο

//Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο
Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο2021-02-22T09:12:14+00:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΓΝΚΥ ΝΕΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 84/13-04-2020 Α’, το ΦΕΚ 325/29-04-2020 ΥΟΔΔ, και το ΦΕΚ 814/02-10-2020 ΥΟΔΔ, το Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Λασιθίου – ΓΝΚΥ Νεαπόλεως “Διαλυνάκειο” αποτελείται απο:

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ

2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δαρατσιανού Μαρία (με αναπληρώτρια την Σαρρή Ελένη)

3) ΜΕΛΟΣ: Βασιλάκης Μιχαήλ (με αναπληρωτή τον Μαυρή Αντώνιο)

4) ΜΕΛΟΣ: Μουδατσάκης Νικόλαος (με αναπληρωτή τον Μπουνιαλέτο Εμμανουήλ)

5) ΜΕΛΟΣ: Μπεντούλη Πασχαλιά (με αναπληρώτρια την Παπαθανασάκη Στυλιανή)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: Σφυράκη Άννα