Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ψυχιατρικός Τομέας

///Ψυχιατρικός Τομέας
Ψυχιατρικός Τομέας2018-07-18T12:19:08+00:00

Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα Ψυχιατρικού Τομέα

Ο Ψυχιατρικός τομέας έχει δυναμικότητα 15 κλινών, εκ των οποίων 0 είναι ανεπτυγμένες, και η διάρθρωση του έχει ως εξής:

Τμήμα / Μονάδα

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών / Θέσεων

Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ανεπτυγμένες: 0 κλίνες, δυναμικότητα: 15 κλίνες)
Ψυχιατρικό Τμήμα