Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Εργαστηριακός Τομέας

///Εργαστηριακός Τομέας
Εργαστηριακός Τομέας2018-07-18T12:08:10+00:00

Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα Εργαστηριακού Τομέα

Η διάρθρωση Εργαστηριακού Τομέα έχει ως εξής:

Τμήμα / Μονάδα

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών / Θέσεων

Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Βιοπαθολογικό
Βιοχημικό
Αιματολογικό-Αιμοδοσίας
Παθολογικής Ανατομικής
Κυτταρολογικό
Ακτινοδιαγνωστικό Αξονικός Τομογράφος, Υπερηχοτοογράφος, Μαστογράφος, Μετρητής Οστικής Πυκνότητας, Κλασική Ακτινολογία
Φαρμακευτικό