Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Εργαστηριακός Τομέας

///Εργαστηριακός Τομέας
Εργαστηριακός Τομέας2023-08-02T09:39:22+00:00

Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα Εργαστηριακού Τομέα

Η διάρθρωση Εργαστηριακού Τομέα έχει ως εξής:

Τμήμα / Μονάδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Βιοπαθολογικό
Βιοχημικό
Αιματολογικό-Αιμοδοσίας
Παθολογικής Ανατομικής
Κυτταρολογικό
Ακτινοδιαγνωστικό Αξονικός Τομογράφος, Υπερηχοτομογράφος, Μαστογράφος, Μετρητής Οστικής Πυκνότητας, Κλασική Ακτινολογία
Φαρμακευτικό