Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Διατομεακά Τμήματα

///Διατομεακά Τμήματα
Διατομεακά Τμήματα2019-05-28T13:17:51+00:00

Υπηρεσίες

Τα Διατομεακά Τμήματα διακρίνονται στα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)