Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Εκτέλεση Προυπολογισμού Ετών

///Εκτέλεση Προυπολογισμού Ετών
Εκτέλεση Προυπολογισμού Ετών2018-07-18T14:49:26+00:00
Έτος 20242024-02-23T12:15:13+00:00
Έτος 20232024-02-08T12:29:39+00:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2023 Ορθή Επανάληψη

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουνίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαΐου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Απριλίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαρτίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Φεβρουαρίου 2023

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2023 Ορθή Επανάληψη 2

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2023 Ορθή Επανάληψη

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2023

 

Έτος 20222023-02-02T09:26:18+00:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούστου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουνίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαΐου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Απριλίου 2022 Ορθή Επανάληψη

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Απριλίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαρτίου 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Φεβρουάριος 2022 Ορθή Επανάληψη

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Φεβρουάριος 2022

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2022

Έτος 20212022-02-10T14:23:26+00:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούσου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου  2021 Ορθή Επανάληψη

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουνίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαΐου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Απριλίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μάρτιος  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Φεβρουαρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2021

Έτος 20202021-02-03T12:50:19+00:00
Έτος 20192021-02-16T13:43:28+00:00
Έτος 20182019-02-14T13:28:14+00:00
Έτος 20172018-07-18T14:05:01+00:00
Έτος 20162018-07-18T14:46:02+00:00
Έτος 20152018-07-18T15:05:07+00:00
Έτος 20142018-07-18T14:06:38+00:00