Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Εκτέλεση Προυπολογισμού Ετών

///Εκτέλεση Προυπολογισμού Ετών
Εκτέλεση Προυπολογισμού Ετών2018-07-18T14:49:26+00:00
Έτος 20222022-09-22T11:45:48+00:00
Έτος 20212022-02-10T14:23:26+00:00

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Δεκεμβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Νοεμβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Οκτωβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Σεπτεμβρίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Αυγούσου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου  2021 Ορθή Επανάληψη

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουλίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιουνίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μαΐου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Απριλίου  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Μάρτιος  2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Φεβρουαρίου 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Γ.Ν. Αγ. Νικολάου μηνός Ιανουαρίου 2021

Έτος 20202021-02-03T12:50:19+00:00
Έτος 20192021-02-16T13:43:28+00:00
Έτος 20182019-02-14T13:28:14+00:00
Έτος 20172018-07-18T14:05:01+00:00
Έτος 20162018-07-18T14:46:02+00:00
Έτος 20152018-07-18T15:05:07+00:00
Έτος 20142018-07-18T14:06:38+00:00