Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Παθολογικός Τομέας

///Παθολογικός Τομέας
Παθολογικός Τομέας2018-07-18T12:10:24+00:00

Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα Παθολογικού Τομέα

Ο Παθολογικός τομέας έχει δυναμικότητα 70 κλινών, εκ των οποίων οι 52 είναι ανεπτυγμένες, και η διάρθρωση του έχει ως εξής:

Τμήμα / Μονάδα

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών / Θέσεων

Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ανεπτυγμένες: 52 κλίνες, δυναμικότητα: 70 κλίνες)
Παθολογικό 21 Γαστρεντερολογικό
Πνευμονολογικό
Δερματολογικό
Καρδιολογικό 18
Νευρολογικό
Παιδιατρικό 9
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 14