Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Διοικητική Υπηρεσία

//Διοικητική Υπηρεσία
Διοικητική Υπηρεσία2018-07-18T11:56:26+00:00

Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού