Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών

//Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Ασθενών2018-09-05T11:25:57+00:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σύμφωνα με το Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων