Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Επιστημονική Δραστηριότητα Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

//Επιστημονική Δραστηριότητα Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου