Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Συμμετοχή του ΓΝΑΝ στο πρόγραμμα ORGANMEETINGS

Συμμετοχή του ΓΝΑΝ στο πρόγραμμα ORGANMEETINGS2024-03-26T12:45:22+00:00

Το νοσοκομείο μας συμμετείχε διαδικτυακά στο 1ο ενημερωτικό πρόγραμμα ORGANMEETINGS που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 22 Μαρτίου του 2023 με την συμμετοχή 25 εργαζομένων.
Το πρόγραμμα είχε σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την Δωρεά και την Μεταμόσχευση Οργάνων, ώστε μέσα από τον εργασιακό μας χώρο να γίνουμε μέρος και να μεγαλώσουμε αυτήν την αλυσίδα ζωής.
Τα ORGANMEETINGS υλοποιούνται από το ίδρυμα Ωνάση υπό την επιστημονική αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και την συνεργασία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
Το νοσοκομείο μας έχει πιστοποιηθεί ότι για 2 χρόνια, αποτελεί Πολύτιμο Κρίκο στην Αλυσίδα Ζωής της μεγάλης αυτής εκστρατείας ενημέρωσης για την Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων.

Μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (www.eom.gr) μπορείτε να γίνετε δωρητής οργάνων.

Επιπλέον σας παραθέτουμε ένα πλήρη οδηγό για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων.