Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Πληροφορίες για τους Επισκέπτες των Επειγόντων Ιατρείων

///Πληροφορίες για τους Επισκέπτες των Επειγόντων Ιατρείων
Πληροφορίες για τους Επισκέπτες των Επειγόντων Ιατρείων2023-11-28T13:42:37+00:00

Αγαπητοί Επισκέπτες,

Η ομαλή συνεργασία μας είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Επειγόντων Ιατρείων, την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, την ασφαλή παραμονή σας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τη διευκόλυνση του έργου του προσωπικού.
Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε και να εφαρμόζετε τα ακόλουθα:

1. Να ενημερώνετε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας σας και να ακολουθείτε τις οδηγίες του

2. Να συνεργάζεστε με ειλικρίνεια και ευγένεια και να παρέχετε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται από το προσωπικό

3. Να αναφέρετε στο προσωπικό κάθε αλλαγή ή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας σας

4. Να παραμένετε στους χώρους αναμονής και να τηρείτε τη σειρά προτεραιότητας ή τη σειρά που έχει καθοριστεί για εσάς από το προσωπικό

5. Να μην θορυβείτε και να αποφεύγετε το συνωστισμό στους διαδρόμους, τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τη λήψη τροφίμων

6. Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και πρόληψης διασποράς των λοιμώξεων

7. Να κάνετε συνετή χρήση των υλικών και του εξοπλισμού, να απορρίπτετε κατάλληλα τον ιματισμό και τα απορρίμματα και να συμβάλετε στη διατήρηση της καθαριότητας και της τάξης

8. Οι συνοδοί παρακαλούνται να παραμένουν στους χώρους αναμονής εφόσον η κατάσταση της υγείας του ασθενούς το επιτρέπει

9. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου

10. Ιδιωτική αμοιβή σε οποιοδήποτε εργαζόμενο του νοσοκομείου και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβλητική

Για επιπλέον πληροφορίες, αναφορά υποδείξεων, ευχαριστιών, παραπόνων, καταγγελιών κλπ, ανώνυμα ή/και επώνυμα, μπορείτε:

  • Να χρησιμοποιήσετε το ειδικό έντυπο και το ειδικό κυτίο παραπόνων-υποδείξεων
  • Να απευθυνθείτε στους ιεραρχικά υπεύθυνους υπαλλήλους (Προϊστάμενους/Διευθυντές), ή στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ισόγειο, κεντρική είσοδος νέας πτέρυγας) ή στο Γραφείο Διοικητή (1ος όροφος νέας πτέρυγας)