Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Πανάκεια μαθήματα

//Πανάκεια μαθήματα
Πανάκεια μαθήματα2022-02-09T10:28:55+00:00

Τα μαθήματα για την εφαρμογή της ΠΑΝΑΚΕΙΑ μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο χωρίς κωδικούς πρόσβασης

http://elearning.venizeleio.gr/course/view.php?id=185

Εναλλακτικά μπορείτε να τα δείτε και από τον παρακάτω σύνδεσμο με κωδικούς πρόσβασης:

https://www.hc-crete.gr/accessControl/

Θα σας εμφανισθεί μια σελίδα με όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης, τα οποία θα ζητήσετε από το τμήμα Πληροφορικής του νοσοκομείου, και θα μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε δικό σας υπολογιστή.

Τα μαθήματα αφορούν ιατρούς και νοσηλευτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα videos κατεβαίνουν στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε να τα βλέπει όποτε θέλει, χωρίς να χρειάζεται να τα ξανακατεβάσει. Όμως επειδή είναι ιδιαίτερα μεγάλα, ίσως να καθυστερήσουν να κατέβουν (μέσο μέγεθος περίπου 450MB).