Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Χειρουργικός Τομέας

///Χειρουργικός Τομέας
Χειρουργικός Τομέας2018-07-18T12:17:14+00:00

Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα Χειρουργικού Τομέα

Ο Χειρουργικός τομέας έχει δυναμικότητα 95 κλινών, εκ των οποίων οι 72 είναι ανεπτυγμένες, και η διάρθρωση του έχει ως εξής:

Τμήμα / Μονάδα

Αριθμός Ανεπτυγμένων Κλινών / Θέσεων

Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδικές Μονάδες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ανεπτυγμένες: 72 κλίνες, δυναμικότητα: 95 κλίνες)
Χειρουργικό 18 Νευροχειρουργικό
Αναισθησιολογικό
Μαιευτικό-Γυναικολογικό 19
Ορθοπεδικό 16
Ουρολογικό 9
Οφθαλμολογικό 3
ΩΡΛ 5
Οδοντιατρικό
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 6
Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας