Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Γραφείο Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

//Γραφείο Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Γραφείο Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης2022-06-28T09:15:56+00:00

Σύμφωνα με την αποφ. Διοικητή 376/30-03-2022, υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έχει οριστεί η κα Λαμπράκη Μαρία, προϊσταμένη ΜΕΘ & ΜΕΘ COVID, με αναπληρώτρια την κα Γαλανάκη Ευαγγελία, προϊσταμένη Παιδιατρικής Κλινικής.