Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Οικονομικά Στοιχεία

//Οικονομικά Στοιχεία
Οικονομικά Στοιχεία2018-07-18T14:48:56+00:00

Στα Οικονομικά Στοιχεία, στους υποφακέλους, μπορείτε να βρείτε:

1) Ισολογισμούς – Απολογισμούς του Νοσοκομείου.

2) Εκτέλεση προυπολογισμού μηνιαία του Νοσοκομείου.