Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Κανονισμοί Λειτουργίας Τμημάτων

//Κανονισμοί Λειτουργίας Τμημάτων
Κανονισμοί Λειτουργίας Τμημάτων2023-04-28T13:26:40+00:00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΠ. ΔΣ 524/29-07-21) Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (login name) Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail) Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (vpn) Λήψη
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΠ. ΔΣ 720/27-10-21) Λήψη
ΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Λήψη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Λήψη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΠ. ΔΣ 203/30-03-23) Λήψη