Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Κανονισμοί Λειτουργίας Τμημάτων

//Κανονισμοί Λειτουργίας Τμημάτων
Κανονισμοί Λειτουργίας Τμημάτων2024-03-11T12:07:33+00:00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΠ. ΔΣ 524/29-07-21) Λήψη
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (login name) Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail) Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (vpn) Λήψη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΠ. ΔΣ 318/27-04-23) Λήψη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΑΠ. ΔΣ 203/30-03-23) Λήψη
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  (ΑΠ. ΔΣ 129/07-03-24) Λήψη
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΧ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΠ. ΔΣ 685/29-09-23) Λήψη
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΠ. ΔΣ 720/27-10-21) Λήψη
ΧΕΙΡ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Λήψη
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Λήψη