Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 05/03/19, προς το Νοσοκομείο από τον κ. Γεώργιο Εμμ. Μπαρμπούνη

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 05/03/19, προς το Νοσοκομείο από τον κ. Γεώργιο Εμμ. Μπαρμπούνη

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 05/03/19, προς το Νοσοκομείο από τον κ. Γεώργιο Εμμ. Μπαρμπούνη

Πατήστε εδώ.

2019-04-23T10:21:00+00:00