Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Έργα ΕΣΠΑ

/Έργα ΕΣΠΑ

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ

2020-11-18T10:43:29+00:00

Υποέργο 7: Ενίσχυση του Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Ο.Μ.ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Κωδ. ΟΠΣ : 5070503

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ2020-11-18T10:43:29+00:00