Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ανοικτοί άνω του ορίου διαγωνισμοί

//Ανοικτοί άνω του ορίου διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/11/2018)

2019-01-09T12:49:17+00:00

Δείτε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/11/2018)2019-01-09T12:49:17+00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΟΣΤΗΠΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17/09/2018)

2019-01-09T12:47:20+00:00

Δείτε περισσότερα εδώ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΟΣΤΗΠΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17/09/2018)2019-01-09T12:47:20+00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ, ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ) & ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”(ΗΜ.ΔΙΑΓ. 24/07/2018)

2018-07-23T17:03:25+00:00

Πατήστε εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ, ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ) & ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”(ΗΜ.ΔΙΑΓ. 24/07/2018)2018-07-23T17:03:25+00:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Τ.Ν. ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ. ΔΙΑΓ. 18-05-2018)

2018-08-03T11:51:23+00:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Τ.Ν. ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ. ΔΙΑΓ. 18-05-2018)2018-08-03T11:51:23+00:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ.ΔΙΑΓ.20-04-2018)

2018-08-03T11:49:10+00:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ.ΔΙΑΓ.20-04-2018)2018-08-03T11:49:10+00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ” ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”

2018-08-27T13:27:12+00:00

Δείτε εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ” ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”2018-08-27T13:27:12+00:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ. ΔΙΑΓ. 22-09-2017)

2018-08-27T13:20:26+00:00

Δείτε εδώ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΟΥ – ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ. ΔΙΑΓ. 22-09-2017)2018-08-27T13:20:26+00:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ” ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ .ΔΙΑΓ. 15-09-17)

2018-08-27T13:18:04+00:00

Δείτε εδώ. 22-08-17 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ” ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ .ΔΙΑΓ. 15-09-17)2018-08-27T13:18:04+00:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ .ΔΙΑΓ. 08-09-17)

2018-08-27T13:24:34+00:00

Δείτε εδώ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ .ΔΙΑΓ. 08-09-17)2018-08-27T13:24:34+00:00

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”

2018-08-27T13:13:48+00:00

Δείτε εδώ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ”2018-08-27T13:13:48+00:00