Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Δημόσιοι διαγωνισμοί Μισθώσεων-Εκμισθώσεων Ακινήτων

//Δημόσιοι διαγωνισμοί Μισθώσεων-Εκμισθώσεων Ακινήτων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/11/2018 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

2019-01-09T13:06:47+00:00

Δείτε εδώ.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/11/2018 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ2019-01-09T13:06:47+00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20-09-2018)

2018-08-30T10:59:40+00:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑΣ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20-09-2018)2018-08-30T10:59:40+00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ.ΔΙΑΓ.12/07/2018)

2018-08-03T11:57:54+00:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ “ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ” (ΗΜ.ΔΙΑΓ.12/07/2018)2018-08-03T11:57:54+00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2018-08-03T11:56:02+00:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ2018-08-03T11:56:02+00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Π.Ι. ΚΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΧΑ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “Διαλυνάκειο”

2018-08-03T11:53:52+00:00

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Π.Ι. ΚΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΧΑ ΤΟΥ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ “Διαλυνάκειο”2018-08-03T11:53:52+00:00