Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/11/2018 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

///ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/11/2018 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/11/2018 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δείτε εδώ.

2019-01-09T13:06:47+00:00