Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ειδικότητες του ΔΙΕΚ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου & Εγγραφές

//Ειδικότητες του ΔΙΕΚ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου & Εγγραφές

Ειδικότητες του ΔΙΕΚ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου & Εγγραφές

Πληροφορίες για ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΔΙΕΚ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου και για εγγραφές, πατήστε εδώ.

2023-08-31T08:36:49+00:00