Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |
Καρδιολογική Κλινική2021-06-23T10:37:38+00:00

Ιστοσελίδα παρακολούθησης online διαδικτυακών μαθημάτων Καρδιολογικής Κλινικής –> εδώ.

Επόμενο διαδικτυακό μάθημα στις   25 / 06 / 2021 με θέμα:

“ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ”