Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, σε ιστοσελίδα στις 24-04-19, προς το Νοσοκομείο από την κα. Tessa Cross

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, σε ιστοσελίδα στις 24-04-19, προς το Νοσοκομείο από την κα. Tessa Cross

Ευχαριστήρια δημοσίευση, σε ιστοσελίδα στις 24-04-19, προς το Νοσοκομείο από την κα. Tessa Cross

Για το link πατήστε εδώ.

Για το δημοσίευμα σε pdf πατήστε εδώ.

2019-05-03T07:40:17+00:00