Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 13/09/2023, προς το Γαστρεντερολογικό τμήμα του Νοσοκομείου από τον κ. Σ. Αγγελάκη.

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 13/09/2023, προς το Γαστρεντερολογικό τμήμα του Νοσοκομείου από τον κ. Σ. Αγγελάκη.

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 13/09/2023, προς το Γαστρεντερολογικό τμήμα του Νοσοκομείου από τον κ. Σ. Αγγελάκη.

Ευχαριστήριο

2023-11-30T13:36:36+00:00