Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 16/12/2019, προς το Νοσοκομείο

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 16/12/2019, προς το Νοσοκομείο

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 16/12/2019, προς το Νοσοκομείο

Ευχαριστήριο

2019-12-23T13:40:59+00:00