Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 20-11-18, προς το Νοσοκομείο απο την κα Φωνιαδάκη – Πεδιώτου Ευαγγελία

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 20-11-18, προς το Νοσοκομείο απο την κα Φωνιαδάκη – Πεδιώτου Ευαγγελία

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 20-11-18, προς το Νοσοκομείο απο την κα Φωνιαδάκη – Πεδιώτου Ευαγγελία

Πατήστε εδώ.

2019-01-09T11:51:36+00:00