Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 27/11/2019, προς το Νοσοκομείο από την οικ. Αλέξανδρου Ανδρουλάκη.

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 27/11/2019, προς το Νοσοκομείο από την οικ. Αλέξανδρου Ανδρουλάκη.

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 27/11/2019, προς το Νοσοκομείο από την οικ. Αλέξανδρου Ανδρουλάκη.

Πατήστε εδώ.

2019-12-12T09:11:01+00:00