Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 25/11/2019, προς το Νοσοκομείο από τον κ. Δημήτρη Δατσέρη

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 25/11/2019, προς το Νοσοκομείο από τον κ. Δημήτρη Δατσέρη

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 25/11/2019, προς το Νοσοκομείο από τον κ. Δημήτρη Δατσέρη

Πατήστε εδώ.

2019-12-12T09:17:36+00:00