Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 21/11/2019, προς το Νοσοκομείο από την οικ.Γαλανάκη

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 21/11/2019, προς το Νοσοκομείο από την οικ.Γαλανάκη

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ στις 21/11/2019, προς το Νοσοκομείο από την οικ.Γαλανάκη

Πατήστε εδώ

2019-12-12T09:16:34+00:00