Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στις 17/05/2022, προς το τμήμα Ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου από την κα. Αντ. Μπόκου

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στις 17/05/2022, προς το τμήμα Ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου από την κα. Αντ. Μπόκου

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στις 17/05/2022, προς το τμήμα Ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου από την κα. Αντ. Μπόκου

Ευχαριστήριο

2022-05-19T08:34:45+00:00