Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήριο προς τους ιατρούς ΓΝΑΝ κ. Κουμεντάκη Ε. και Ροβίθη Μ. απο την οικογένεια Ευτυχάκη Γ.

//Ευχαριστήριο προς τους ιατρούς ΓΝΑΝ κ. Κουμεντάκη Ε. και Ροβίθη Μ. απο την οικογένεια Ευτυχάκη Γ.

Ευχαριστήριο προς τους ιατρούς ΓΝΑΝ κ. Κουμεντάκη Ε. και Ροβίθη Μ. απο την οικογένεια Ευτυχάκη Γ.

Ευχαριστήριο

2024-06-19T12:17:17+00:00