Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

//Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευτές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2019-01-08T17:13:50+00:00