Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Μετακινήσεις Τμημάτων και Κλινικών και Πρόοδος Εργασιών Κτιριακών Βελτιώσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

//Μετακινήσεις Τμημάτων και Κλινικών και Πρόοδος Εργασιών Κτιριακών Βελτιώσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Μετακινήσεις Τμημάτων και Κλινικών και Πρόοδος Εργασιών Κτιριακών Βελτιώσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Δείτε περισσότερα εδώ.

2019-01-08T17:02:07+00:00