Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία “E-Rantevou” στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

//Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία “E-Rantevou” στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία “E-Rantevou” στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Δελτίο Τύπου

2023-11-29T11:55:04+00:00