Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Μετεγγραφές και αλλαγή ειδικότητας στο ΔΙΕΚ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2022-2023

//Μετεγγραφές και αλλαγή ειδικότητας στο ΔΙΕΚ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2022-2023

Μετεγγραφές και αλλαγή ειδικότητας στο ΔΙΕΚ Γ.Ν. Αγ. Νικολάου έτους 2022-2023

Για το χειμερινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού  έτους 2022-2023 οι ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ και η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  θα πραγματοποιηθούν από  01 έως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  στη Γραμματεία του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου κα Μασσάρου Δέσποινα εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ -14:00 μ.μ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ.που επιθυμεί να μετεγγραφεί.Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

Συνημμένα υποβάλλονται:

1. Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου/νης

2. φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.

3.βεβαίωση ΑΜΚ
Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο  Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης ,σε άλλη συναφή ειδικότητα.

Συνημμένα υποβάλλονται:

1. Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου/νης

2. φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.

3.βεβαίωση ΑΜΚΑ

2022-06-29T12:23:09+00:00