Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

//Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Προκήρυξη (Ορθή Επανάληψη)

2024-03-06T12:18:30+00:00