Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Λυχνίας αξονικού τομογράφου για την Ο.Μ. Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεάπολης “Διαλυνάκειο

///Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Λυχνίας αξονικού τομογράφου για την Ο.Μ. Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεάπολης “Διαλυνάκειο

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Λυχνίας αξονικού τομογράφου για την Ο.Μ. Έδρας – Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεάπολης “Διαλυνάκειο

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Λυχνίας

2021-11-09T14:37:41+00:00