Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας και εφημέρευσης τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

//Σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας και εφημέρευσης τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας και εφημέρευσης τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Δείτε περισσότερα εδώ.

2019-06-14T07:51:21+00:00