Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOΥ KATΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ AΙΜΟΔΙΥΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

///ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOΥ KATΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ AΙΜΟΔΙΥΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOΥ KATΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ AΙΜΟΔΙΥΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαγωνισμός

2024-05-30T11:16:34+00:00