Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και των Σ.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2022.

//Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και των Σ.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2022.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και των Σ.Ε.Κ., 1ης περιόδου 2022.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 1ης περιόδου 2022. 
Οι παραπάνω απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) όλης της χώρας, από 14/11/2022 έως και τις 04/12/2022 υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά.   
Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξέταστρων μέσω της εφαρμογής eΠληρωμές ορίζεται η Παρασκευή 02/12/2022.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, την κατάθεση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια. 
Σχετική απόφαση ΕΟΠΠΕΠ –> πατήστε εδώ.
2022-11-04T10:31:30+00:00