Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Δωρεές από τη κα. Καλημέρη Μ. και κ. Μαρκουλάκη Ι. προς το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

//Δωρεές από τη κα. Καλημέρη Μ. και κ. Μαρκουλάκη Ι. προς το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Δωρεές από τη κα. Καλημέρη Μ. και κ. Μαρκουλάκη Ι. προς το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Δωρεές

2020-04-28T09:30:10+00:00